CQfall.nl

Omdat veiligheid er toe doet
L logo cq fall blauw  roof safety totaal

CQfall voor veilig en verantwoord onderhoud

Toegangswegen, werkplekken, daken, etc, zijn doorgaans niet (geheel) veilig bereikbaar. Als importeur van de Fallprotec productenlijn maken wij als CQfall het mogelijk om de toegangsweg en werkplek zodanig voor u in te (laten) richten dat deze veilig en functioneel is.

Hiervoor leveren wij producten op basis van een vooraf opgemaakte RI&E (Risico Inventarisatie)  gebaseerd op type onderhoud, frequentie, werkmethode, functie veiligheidsvoorzieningen, voorwaarden montage, gebruik en de geschiktheid van de ondergrond waarop geplande voorzieningen dienen te worden aangebracht.

De valbeveiliging producten zijn voorzien van een duidelijke montage- en /of gebruikershandleiding.

Onze montagehandleidingen zijn opgebouwd volgens een vast concept en bestaan uit een vaste procedure om zorg te dragen dat de montage van de voorzieningen verantwoord  en gecontroleerd wordt uitgevoerd .

CQfall

omdat veiligheid er toe doet

Onze producten worden door deze procedure niet alleen op de juiste wijze aangebracht maar zijn vooral doelmatig. Het uitgangspunt van ons concept is dat (uw) medewerkers optimaal beveiligd zijn tijdens de werkzaamheden. 

Wij maken het voor u eenvoudig om uw werknemers of die van uw aannemers eenvoudig te beschermen tegen “vallen van hoogte”.

De passende oplossingen voor de knelpunten vanuit de opgemaakte RI&E die u van ons kan verwachten, voor zowel individuele als collectieve bescherming, zijn gebaseerd op soort en frequentie van het te plegen onderhoud.

NIEUW OP DE MARKT

De ropeclimber, probleemoplosser voor het werken aan gevels of installaties.

De Ropeclimber is een machine, gecertificeerd door bureau Veritas, die voldoet aan de richtlijn 2006/42 / EG, ook bekend als de machinerichtlijn. De Ropeclimber is gericht op het heffen van personen om een veilige toegang mogelijk te maken  voor onderhoud op hoogte aan gebouwen of constructies en voor redding doeleinden.

 De Ropeclimber is ideaal voor die plaatsen van een gebouw welke moeilijk of niet bereikbaar zijn. waarbij de Ropeclimber kan worden voorzien van een Zitje, Backpack,  één- of twee  persoonsgondel.   De Ropeclimber eveneens inzetbaar als takel van goederen.