CQfall.nl

Omdat veiligheid er toe doet
railsysteem

Safe Acces en Securailsystemen

De productrange van railsystemen bestaat uit 2 type railsystemen:

Type 1:

De Securail welke gebruikt wordt voor valbeveiliging zowel horizontaal als verticaal op daken, aan gevels, aan constructies en op ladders.

securail

De Securail is als valbeveiliging getest en goedgekeurd door Apave volgens de norm EN 795  klasse D, certificaat nummer 2.716.318 d.d. 10 april 2007.

 De belangrijkste specificaties zijn:

  • Aantal gebruikers 2 tussen twee aangrenzende steunen.
  • Afstand tussen twee steunen 3 m en 5 m met een versterking.
  • Getest in bochten van 90 °.
  • Vervanging van het railgedeelte waar een val heeft plaats
    gevonden.
  • Dak, wand of plafond configuratie.
  • Zeer geschikt wanneer de vrije valhoogte laag is.

Type 2:

De SAFEACCES rail welke gebruikt kan worden als valbeveiligingsrail maar ook ten behoeve van o.a. de  inzet van de Ropeclimber en haar accesoires.

fallprotec railsystemen

De SAFEACCES rail is gecertificeerd conform EN 795 en wordt  permanent geinstalleerd aan, in of op gebouwen om personen die  tijdens het werk worden blootgesteld aan het risico van vallen van  hoogte te beschermen. 

 De SAFEACCES rail is eveneens ontwikkeld en  getest om te  voldoen aan de EN 1808 en kan worden ingezet als  een veilige  ophangvoorziening  voor de Ropeclimber  en haar  accesoires  zodat deze eenvoudig zijdelings kunnen worden  verplaatst.  Deze zijdelingse verplaatsing kan handmatig of door  middel van  een electrisch of via accu aangestuurde loopwagen  plaats  vinden.

fallprotec railsystemen
fallprotec railsystemen
fallprotec railsystemen
fallprotec railsystemen
fallprotec railsystemen