CQfall.nl

Omdat veiligheid er toe doet
Fallprotect

Bekijk hieronder een aantal van onze referenties

VVE De Hoefsmidt Amsterdam  

| Stand alone dakborgpunten, wandborgogen, ladderbeugels aangebracht en diverse type ladders.

Achmea Campus

| RVS kabelsystemen, Stand alone  dakborgpunten, wandogen, vrij opgelegde  leuning/hekwerken, ladders en PBM’s

Energy Academy Groningen

| RVS kabelsystemen ten behoeve van valbeveiliging hellend dak

TU Eindhoven

| SAFEACCES rail ten behoeve van inzet  Ropeclimber eenpersoonsgondel

 Boskalis Baggerkraan

| RVS kabelsysteem op de hijsarm met een  hellingshoek van 60 graden

Stadhuis Almelo

| SAFE ACCES rail ten behoeve inzet  Backpack Ropeclimber 2 trappenhuizen

Hoofdkantoor NUON

| Safe ACCES rail ten behoeve van Inzet  Backpack Ropeclimber entree hal

Volker Stevin

| RVS kabelsysteem langs bordes toegang  shaft Offshore

Rechtbank Deventer

| RVS kabelsystemen aan de gevel

NIWO Rijswijk

| RVS kabelsystemen ten behoeve van een  veilige bewassing via aanwezige  glazenwasbalkons

AHOLD Zaandam

| RVS kabelsystemen aan de gevel

ING Tilburg

| Stand alone dakborgpunten, RVS  kabelsysteem en diverse  leuning/hekwerken

Citee Rotterdam i.o.v. Manntech

| RVS kabelsystemen en tijdelijke  lijnsystemen t.b.v. het veilig kunnen  verwijderen oude railtrajecten en plaatsen  van nieuwe railtrajecten en BMU installaties

NEW MAIN EPO te Rijswijk

| Safe acces rails en Backpack Ropeclimber

Hoge School Amersfoort

| RVS kabelsysteem aan de gevel

SOZAWE Groningen

| RVS kabelsysteem langs hellend railtraject  Manntech  gevelonderhoudsinstallatie

Hoofdkantoor DSM Heerlen

| Wandogen ten behoeve van valbeveiliging glazenwassers

Centraalstation Den Haag

| RVS kabelsysteem Ergolift gevelonder-
 houdsinstallatie

Raad van de rechtspraak Den Haag

| RVS kabelsystemen, leuning/hekwerken,  gevelladders en stand alone dakborgpunten