Bekijk hieronder een aantal van onze referenties

 
 VVE De Hoefsmidt Amsterdam Stand alone dakborgpunten,  wandborgogen, ladderbeugels aangebracht  en divers type ladders 
 Achmea Campus RVS kabelsystemen, Stand alone  dakborgpunten, wandogen, vrij opgelegde  leuning/hekwerken, ladders en PBM’s
 Energy Academy Groningen RVS kabelsystemenen ten behoeve  van  valbeveiliging hellend dak
 TU Eindhoven SAFEACCES rail ten behoeve van inzet  Ropeclimber eenpersoonsgondel
 Boskalis Baggerkraan RVS kabelsysteem op de hijsarm met een  hellingshoek van 60graden
 Stadhuis Almelo SAFE ACCES rail ten behoeve inzet  Backpack Ropeclimber 2 trappenhuizen
 Hoofdkantoor NUON Safe ACCES rail ten behoeve van Inzet  Backpack Ropeclimber entree hal
 Volker Stevin RVS kabelsysteem langs bordes toegang  shaft Offshore
 Rechtbank Deventer RVS kabelsystemen aan de gevel
 NIWO Rijswijk RVS kabelsystemen ten behoeve van een  veilige bewassing via aanwezige  glazenwasbalkons
 AHOLD Zaandam RVS kabelsystemen aan de gevel
 ING Tilburg Stand alone dakborgpunten, RVS  kabelsysteem en diverse  leuning/hekwerken
 Citee Rotterdam i.o.v. Manntech  RVS kabelsystemen en tijdelijke  lijnsystemen t.b.v. het veilig kunnen  verwijderen oude railtrajecten en plaatsen  van nieuwe railtrajecten en BMU installaties 
 NEW MAIN EPO te Rijswijk Safe acces rails en Backpack Ropeclimber
 Hoge School Amersfoort RVS kabelsysteem aan de gevel
 SOZAWE Groningen RVS kabelsysteem langs hellend railtraject  Manntech  gevelonderhoudsinstallatie
 Hoofdkantoor DSM Heerlen Wandogen ten behoeve van valbeveiliging  glazenwassers
 Centraalstation Den Haag RVS kabelsysteem Ergolift gevelonder-
 houdsinstallatie
 Raad van de rechtspraak Den Haag RVS kabelsystemen, leuning/hekwerken,  gevelladders en stand alone dakborgpunten